Praktisk info

Kørekort:
– Pris 550 kr kontant/dankort
– husk foto
– mød op 10 min før aftalt tid til udfyldelse af blanket.
– kør sygesikringskort igennem

Receptfornyelse:
Receptfornyelse foretages løbende i løbet af dagen. Da enkelte recepter kræver nærmere vurdering kan der gå flere timer fra sekretæren har noteret ønsket til lægen har godkendt denne. Derfor bør du i egen interesse bestille medicinen senest dagen før du ønsker at afhente på apoteket. Hvis recepten af den ene eller anden grund haster, kan du gøre sekretæren opmærksom på det. Så vil vi tilstræbe at godkende denne hurtigts muligt.

Vi tilstræber at forny recepter på fast medicin i forbindelse med de aftale kontroller. Herunder udstedelse af årsrecept. Dette for i videst muligt omfang at undgå genbestilling via sekretariatet.

Vanedannende medicin kun fornyes ved personligt fremmøde. Dette som følge af gældende regler på området. Til dette formål er der mulighed for konsultation uden forudgående aftale mandag-fredag kl 9:30-10:00.

Åben Konsultation.
Vi holder åben akut konsultation for akut opstået sygdom. I tidsrummet 11.30 – 12.00 kan man uden forudgående aftale henvende sig med problemstillinger såsom: akutte øresmerter, øjenbetændelse, hudsygdomme, bylder, hæmorider, febersygdomme, hoste, akut forværring i KOL eller astma.
Hvis du mistænker blærebetændelse vil vores sygeplejersker evt. starte med at tilse dig. Mål gerne temperatur inden konsultationen.

Du skal være forberedt på nogen ventetid.
Du kan ikke vælge hvilken læge, du bliver set af.

Du kan IKKE bruge åben konsultation til:
– ikke-akutte problemer
– mere end et problem
– større problemstillinger
– attester
– at få lavet recept på beroligende eller sovemedicin.

Hvis du har akutte
– mave- eller underlivsgener,
– knæ, hofte, skulder eller andre ledproblemer
– psykiske problemer eller
– andre mere komplekse tilstande
skal du som tidligere telefonisk henvende dig for at få booket en akut aftale.

Åben blodprøvetagning:
Hver tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl 08.00 – 09.00
Dette gælder for blodprøver aftalt med lægerne eller en praktiserende speciallæge.
OBS: Det er ikke længere tilladt for os at tage blodprøver for sygehuset.

Email-konsultation:
Besvares indenfor 5 hverdage. Er ikke til akutte henvendelser.

Handicap:
Lægehuset har handicapvenlige adgangsforhold.